Realizace staveb Anglické dvorky - Anglický dvorek

Anglické dvorky - Anglický dvorek

- osvětlovací šachty (světlíky - doplňkové konstrukce.
FUNKCE Anglických dvorků : osvětlení a větrání prostor objektu pod úrovní terénu.
MATERIÁL na stavbu Anglického dvorku:
• Beton
• Žlezobeton (nebo prefebrikát)
• Plast (MEA prvky)
Anglické dvorky KONSTRUKCE: poznávání s budovou pevně nebo odděleně posuvnou spárou.
USPOŘÁDÁNÍ:
- otevřené (nutno odvodnit)
- zakryté

Návrhům anglických dvorků vždy předchází posouzení základové zeminy!