Realizace staveb Atika

Atika

- svislý prvek, který ukončuje plochou střechu.
° Atika je vyspádována do prostoru střechy.
° Je nutno dilatečně oddělit 20 - 30 mm od monolitických částí střešního pláště.
Výška - min. 150 mm.