Realizace staveb Hlubinné základy

Hlubinné základy

FUNKCE: svislé prvky, které přenáší zatížení z plošných základů do únosné půdy.
ROZDĚLENÍ: piloty, kesony, studny.
POUŽITÍ - Při nedostatečné únosné základové půdě.