Realizace staveb Konstrukce spojující různé úrovně

Konstrukce spojující různé úrovně

Podle konstrukčního řešení propojení různých výškových úrovní rozlišujeme následující konstrukce:


Schodiště

třídění schodišť

Rampy

Výtahy

Žebříky