Realizace staveb Konstrukční úpravy v základech

Konstrukční úpravy v základech

1. Postup potrubí základem.
2. Změna úrovně základové spáry. Výšková změna podlaží, svažitý terén.
3. Zakládání v prolukách.