Realizace staveb Lité podlahy

Lité podlahy

- samonivelační stěrky
Vytvářejí souvislý bezesparý povrch.
UKONČENÍ PODLAH U STĚN:
• plovoucí podlaha
• Kontaktní podlaha
DILATAČNÍ SPÁRY U PODLAH
• Dilatační správa musí procházet vždy celým monologickým souvrstvím.