Realizace staveb Montované stropní konstrukce

Montované stropní konstrukce

° Montované stropní konstrukce se skládají z prvků (plošné, tyčové, kusové), které jsou vyráběné ve výrobách a poté
se na stavbách montují a sestavují.
° Výhodou je rychlá a snadná montáž - zkrácení výstaby, jsou okamžitě únosné.
° Nevýhoda u montážních stropů je vysoká hmotnost a rozpětí dle koordinačních a typizačních rozměrů.
° Prvky (desky, panely, nosníky) se kladou na podpory např. do cementové malty, na betonový kvádr, ocelový plech nebo prkno.
Dělí se na:
Plošné - desky, panely, povaly
Nosníkové - nosník + výplň
Desky

Desky - mohou být plné nebo vylehčené dutinami
- rozpětí desek je do 3 m
- jejich uložení je min. 100 mm
- prostup se provádí v místě dotiny a to prosekáním
Panely - jsou to velkorozměrné prvky.
Plné železobetonové panely - jejich šířka je 600, 1 200, 3 600; tloušťka 120 mm; délka 3 600 mm; uložení 140 mm.
montáž plných ŽB panelů se provádí pomocí jeřábů a závěsných ok (nesmejí se prosekávat).
Dutinové panely - mají velkou únosnost - velkou hmotnost dílce; rozpětí až 8 m; TI panelu až 250 m.
- Jednotlivá oka dutinových panelů se provazují spojovacím železem a svařují se, lze je prosek v místě dutin.
Nosníkové - skládané (montované)
Z válcovaných nosníků a keramických desek HURDIS
- jsou s kolmými čely nebo se šikmými + patky).
- šířka HUDRIS desky 250 mm; tloušťka 80 mm, délka 1 100 - 1 200 mm.
Montáž:
1. Položíme nosníky.
2. Navlečeme patky.
3. Uložíme desky se šikmými čely.
4. MVC max. 10 mm.
5. Zásyp nebo polystyren.
6. Nadbetonování profilu betonovou mazaninou minimální tloušťky 40 mm.