Realizace staveb Pažení záporové

Pažení záporové

• Záporové pažení je z vodorovných pažin zasunutých do svislých ocelových nosníků (po 2 m) založených
do půdy na hloubku min. 1,5 m.
Zápory jsou ocelová lana kotvená šikmo (předepnutá) do zeminy výkopu a zabetonovaná.