Realizace staveb Piloty

Piloty

PRUTOVÉ PRVKY - průměr 120 - 1 500 mm, průřez kruh.
MATERIÁL:
• Dřevo
• Beton
• Železobeton
• Ocel
DLE STATICKÉHO PŮSOBENÍ:
- osamělé
- skupinové
DLE ZPŮSOBU PŘENÁŠENÍ ZATÍŽENÍ:
- opřené
- vetknuté
- plovoucí
TYPY:
Vháněné - vibrování nebo beraněním (dřevěné, kovové, prefabrikované),
do hloubky 10 m.
• Vrtné - betonují se přímo na místě do předem vyhloubeného otvoru.