Realizace staveb Pohybové spáry

Pohybové spáry

• Pohybové spáry se navrhují u objektů, kde působí dynamické vlivy (otřesy půdy vlivem seizmicity nebo v
poddolovaném území), směr pohybu je vodorovný i svislý.