Realizace staveb Příčky tvárnicové - plynosilikátové

Příčky tvárnicové - plynosilikátové

Systém Ytong
Příčkové zdivo: 150, 100, 75, 50 mm.
Pevnostní a hmotnostní třídy: P2-500, P4-600, P4-700.
Snadná úprava tvárnic - doplňokové dílce se řežou (výhodné použití při rekonstrukcích).
Sesazování tvárnic a sráz - lepí se v ložné spáře plnoplošně.
Tloušťka spáry: 1 - 3 mm; mají nízkou hmotnost; nízkou zvukoizolační schopnost; vysokou nasákovost - ztráta
tepělně izolačních vlastností.