Realizace staveb Redukce tuhosti

Redukce tuhosti

Mezi prvky konstrukce v případě, že není vysoká tuhost žádoucí provádíme:
Dilatační spáry - značné objemové změny vyvolané kolísáním teploty a vlhkosti.
Posuvné spáry - jiný pokles základových konstrukcí.