Realizace staveb Vícevrstvý keramický komín Schiedel

Vícevrstvý keramický komín Schiedel

VNĚJŠÍ VRSTVA - nosná obvodová tvarovka.
STŘEDNÍ VRSTVA - vzduchová mezera vyplněná šroubovitě navinutým provazcem.
KOUŘOVOD - šamotová (nerezová) komínová vložka.
KONDENČNÍ JÍMKA - vodotěsný prostor určený pro jímání kondenzátu, který je umístěn v nejnižším místě
komínového tělesa, opatřen dvířky (min. 100*200 mm).
• Vodorovné spáry vložek a pláště musí být vzájemně posunuty.
• Komínový plášť X komínová vložka - provedeno tak, aby zaručovalo tepelné a dilatační oddělení komínové vložky od komínového pláště.