Realizace staveb Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce

Stropní - rozdělují budovu po výšce
Převislé - římsy, balkony, arkýře - navazují na stropní konstrukce
Ustupující - lodžie, terasy


nenalezena žádná položka