Realizace staveb Výkopy ve vodě

Výkopy ve vodě

HPV nad základovou spárou = odvodnění základové spáry.
ŘEŠENÍ:
- povrchovým odvodněním
- hloubkovým dovodněním
Spád příkopu do 1% délky 50 až 100 m.