Realizace staveb Zajištění stěn výkopů

Zajištění stěn výkopů

ZAJIŠTĚNÍ PROTI SESUNU - závisí na vlastnostech zeminy - úhel vnitřního tření apod., na výšce
a sklonu výkopu, na vodě apod.
• Svahování
• Roubení
• Podzemní stěny