Realizace staveb Základové desky

Základové desky

• Desky základové jsou plošnou konstrukcí v celém půdorysném rozsahu stavby.
MATERIÁL - vždy železobeton, obvyklá tloušťka 400 - 1 200 mm.
POUŽITÍ DESEK:
• Velmi málo únosné zeminy, pro výškové budovy vzhledem k velkému zatížení.