Realizace staveb Základové patky

Základové patky

MONLITICKÉ PATKY
Z prostého betonu - 1 a 2 stupňová (úspora betonu), do půdorysných rozměrů 2 m.
Ze železobetonu - podklad pod patku cca 100 mm.
MONTOVANÉ PATKY
S kalichem - do nichž se vkládá sloup.
Plná - sloup je spojen pomocí ocelových trnů, ke kterým se sloup přitváří.