Realizace staveb Základové rošty

Základové rošty

• Skládá se z podélných a příčných železobetonových pásů a tvoří dokonale tuhý celek.
TVAR ROŠTŮ (obdobný jako u pásů):
• Obdélníkový
• Lichoběžníkový
• Stupňovitý
• Deskový
• Žebrový
POUŽITÍ ROŠTŮ:
Poddolování území, seismické oblasti.