Realizace staveb Základy

Základy

• Jsou konstukcí přenášející celé zatížení ze svislých konstrukcí budovy do zálkadové půdy.
• Stavba by měla být založena tak, aby jednotlivé části objetku mely zajištěno rovnoměrné sedání
do základové půdy a to vyloučením poruch a trhlin v konstrukcích.
DRUHY ZÁLKADŮ:
Plošné - pásy, rošty, patky, desky.
Hlubinné - piloty, šachtové pilíře, studně a kesony, podzemní stěny atd.