Realizace staveb Zdivo tvárnicové

Zdivo tvárnicové

° Zdivo tvárnicové má oproti cihlám jiný tvar, větší rozměry, lepší tepelné izolační vlastnosti a obvodové zdivo menší 
tloušťky.
° Tvárnicové zdivo je obvykle vylehčeno dutinami nebo póry přímo v hmotě střepu.
Tepelné mosty ve spárách:
Styčné spáry - promaltovány jen z části nebo vůbec
Ložné spáry - přerušované maltové lože
Pro nosné zdiv se používají tvárnice:
- z lehčených betonů
- keramické