Realizace staveb Zdivo tvárnicové - z lehčených betonů

Zdivo tvárnicové - z lehčených betonů

Materiál:
- škvárobeton
- struskobeton
- pórobeton
- liaporbeton
° Plné tvárnicové zdivo (vylehčené mikropóry), nebo i vylehčené dutinami (dutiny mohou být vyplněny tepelně izolačními materiály).
Velikost - do 30 kg
° Pevnost v tlaku - min. 3MPa - pouze pro nosné zdivo nižších objektů.
Objemná hmotnost - okolo 1 500 kg/m3
Pórovitostí vzniká i vyšší nasákavost, je nutno vždy chránit před povětrnostními vlivy úpravou povrchu.